Retourneren

RETOURNEREN
Indien, om welke reden dan ook, uw hygrometer niet voldoet, kunt u dit aan ons retourneren binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag van ontvangst. U kunt dit ruilen voor een ander product (zie hieronder) of het aankoopbedrag - inclusief de bij aankoop betaalde verzendkosten - terugbetaald krijgen.

Wij vragen u wel de volgende voorwaarden in acht te nemen:
De hygrometer dient ongebruikt en onbeschadigd te zijn.
U dient het ontvangen product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het wenst te behouden. U dient het ontvangen product te retourneren met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking.
De portokosten van terugzending betaalt u zelf. Ongefrankeerde zendingen kunnen wij niet in behandeling nemen.
U dient het retourformulier mee te sturen met de retourzending. U kunt het  retourformulier downloaden als PDF document of als Word document.
Tevens verzoeken wij u een e-mail te sturen naar klantenservice[at]hygrometer-shop.nl, bij voorkeur met het retourformulier. Vanaf het moment van annulering moet u de aankoop binnen 14 dagen terugsturen.

Het u toekomende bedrag wordt uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding aan u terugbetaald op een door u aan te geven bankrekening.

Voor de volledigheid vermelden wij dat van de retourregeling zijn uitgezonderd artikelen die voor u op maat zijn aangeleverd.   

RUILEN BINNEN DE ONTBINDINGSTERMIJN
Wilt u niet het aankoopbedrag retour maar uw aankoop ruilen, dan verzorgen wij dit graag.
Binnen de genoemde termijn van 14 dagen zendt u ons een mailtje dat u het betreffende artikel wilt ruilen met vermelding van uw klantnummer, het artikel dat u wilt inruilen en welk artikel u als vervanging wilt. Zodra wij het oude artikel hebben ontvangen en gecontroleerd sturen wij u het nieuwe artikel toe.

In principe geldt ook hier dat u de  portokosten van terugzending zelf betaald. Als service aan u verrekenen wij de portokosten à € 6,95 indien de prijs van het nieuwe artikel € 10,00  of hoger is dan het oude artikel. Indien het nieuwe artikel bijvoorbeeld € 20,00 meer kost dan het oude,  zenden wij u een factuur voor € 13,05. Na ontvangst van uw overschrijving zenden wij u het nieuwe artikel per ommegaande toe.