Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS
Alle klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) door ons opgeslagen en verwerkt.
Wij gebruiken uw gegevens voor het afhandelen van uw bestelling, volgens de AVG: privacy by default. Het specifieke doel van uw gegevens is de uitvoering van de met u gesloten koopovereenkomst.
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen:
Uw naam en/of uw bedrijfsnaam
Uw e-mailadres
Uw adres (straat, huisnummer, postcode en woonplaats)
Uw telefoonnummer. Dit is overigens geen verplicht invoerveld bij een bestelling.
Uw bankrekeningnummer, of indien u via Paypal betaalt, uw contactnaam bij Paypal.
Uw gegevens worden in ieder geval bewaard voor een termijn van 5 jaar. Dit in verband met de bewaartermijn inzake de Nederlandse belastingen.

INLICHTINGEN
Al uw persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen. Neem hiertoe contact op met klantenservice[at]hygrometer- shop.nl of stuur ons een schriftelijk verzoek per post.
Wij wijzen nadrukkelijk op uw recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

INFORMATIE AAN DERDEN
Wij geven uw persoonlijke gegevens niet door aan derden. Hiervan zijn uitgesloten de bedrijven die nodig zijn om uw bestelling uit te kunnen voeren, namelijk PostNL en Sisow of Paypal; de twee laatstgenoemden in verband met de betalingsverwerking.
Voor het overige kan het voorkomen dat een reparatie rechtstreeks door fabrikant of importeur aan u wordt verzonden. Deze heeft dan uw adresgegevens nodig. Wij vragen voordien uw toestemming hiervoor.
Wij zullen nimmer uw persoonlijke gegevens aan derden verkopen.
 
COOKIES
Hygrometer-shop maakt gebruik van cookies om informatie op te slaan. Bij een volgend bezoek aan onze winkel kunnen deze gegevens snel worden opgeroepen. Dankzij deze cookies hoeft u niet opnieuw formulieren in te vullen. U kunt deze cookies uiteraard wissen na het bezoek aan onze website.

TIP: AANKOOP ZONDER VASTLEGGING VAN UW GEGEVENS
Indien u in hoge mate anoniem een aankoop wilt doen, is het mogelijk om uw bestelling telefonisch door te geven, waarna u deze aan de Schippersgracht 16 te Amsterdam tegen contante betaling afhaalt. Zie hiervoor Afhalen van uw bestelling

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 5 mei 2018.

Het copyright van bovenstaande tekst - en de andere teksten op deze site - berust bij de fa. Wijdegang te Amsterdam.