Digitale hygrometers met een logfunctie voor opslag en analyse van de meetgegevens

Loggers zijn digitale hygrometers waarbij een reeks van meetpunten wordt opgeslagen in de interne database van het meetinstument. Veelal kan deze database worden overgebracht naar de computer. Het meten en opslaan van relatieve vochtigheid, temperatuur en dauwpunt behoort veelal tot de standaard mogelijkheden. De TFA006 meet ook de luchtdruk, dus fungeert tevens als barometer.